Çevre Politikası

Gökçağ Kumaşçılık A.Ş, yaptığı tüm faaliyetler kapsamında çevre ile uyum içinde olmayı felsefe edinerek,

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
  • Tüm faaliyetlerde çevresel etkilerimizi tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca azaltımı, geri kazanımı, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevre kirlenmesini önlemek ve kontrol altında tutmak için teknolojik iyileştirmeler yapmayı,
  • Çalışanlara çevre bilinci oluşturmak ve sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vermeyi, herkes tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlayacak,
  • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çevre performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

ÇEVRE POLİTİKASI olarak benimsemiştir.