Politikalarımız
İş Güvenliği Politikası


Gökçağ Kumaşçılık San. Tic. A.Ş. olarak benimsediğimiz “Önce insan sağlığı, önce iş güvenliği” sloganından hareketle;

 • Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek için organizasyona ve aksiyonlara her zaman hazır olacağımızı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde mümkünse ortadan kaldırma yahut en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı,
 • Resmi makamlar önünde, Gökçağ Kumaşçılık San. Tic. A.Ş. ‘nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı,
 • İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle çalışmalarımızı düzenli olarak denetleyeceğimizi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlayacağımızı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki teknolojik gelişmeleri takip edip yatırımlarımızı ona göre yönlendireceğimizi,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamını sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.


Enerji Politikası


Tüm üretim aşamalarımızda enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

          Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımını, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki hususlar taahhüt edilmiştir,

 • Enerji amaçları ve hedeflerine ulaşmak için bilgilerin ve gerekli kaynakların kullanılabilirliği sağlanacaktır.
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
 • Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
 • Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
 • Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.


Çevre Politikası


Gökçağ Kumaşçılık A.Ş  ,yaptığı tüm faaliyetler kapsamında çevre ile uyum içinde olmayı felsefe edinerek,

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerde çevresel etkilerimizi tespit ederek ,oluşan atıkların mümkün olduğunca azaltımı, geri kazanımı, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevre kirlenmesini önlemek ve kontrol altında tutmak için teknolojik iyileştirmeler yapmayı,
 • Çalışanlara çevre bilinci oluşturmak ve sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vermeyi, herkes tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlayacak,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çevre performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

ÇEVRE POLİTİKASI olarak benimsemiştir.