Sürdürülebilirlik Politikası


Gökçağ Kumaşçılık olarak Sürdürülebilirlik anlayışımızın temellerini, ekonomik değer yaratmanın ötesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da gözeterek tüm kilit paydaşlarımız için değer yaratma hedefi oluşturuyor. Bu kapsamda insanlar yaşamlarını sağlıklı biçimde devam ettirebilmeleri ve giydikleri kıyafetlerin, sağlığa zarar vermemesi, doğaya verilen önemden de yola çıkarak verimli topraklara, temiz suya ve oksijene ihtiyaçları için tüm çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Stratejik öneme sahip tüm konuları ilgili yasal yükümlülüklerimizin ilerisinde ve kilit paydaşlarımızın da beklentilerini dikkate alarak yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik etkilerimizi yönetmek amacıyla çalışmalar yürütüyor ve hedeflerimizdeki ilerlemeleri aktarıyoruz.