Enerji Politikası

Tüm üretim aşamalarımızda enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

  • Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımını, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki hususlar taahhüt edilmiştir,
  • Enerji amaçları ve hedeflerine ulaşmak için bilgilerin ve gerekli kaynakların kullanılabilirliği sağlanacaktır.
  • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
  • Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
  • Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.
  • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
  • Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.