İş Güvenliği Politikası

Gökçağ Kumaşçılık San. Tic. A.Ş. olarak benimsediğimiz “Önce insan sağlığı, önce iş güvenliği” sloganından hareketle;

  • Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek için organizasyona ve aksiyonlara her zaman hazır olacağımızı,
  • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde mümkünse ortadan kaldırma yahut en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı,
  • Resmi makamlar önünde, Gökçağ Kumaşçılık San. Tic. A.Ş. ‘nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı,
  • İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle çalışmalarımızı düzenli olarak denetleyeceğimizi,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlayacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki teknolojik gelişmeleri takip edip yatırımlarımızı ona göre yönlendireceğimizi,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlayacağımızı,
  • Bu doğrultuda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamını sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.