Tekstil, deri ve ayakkabı endüstrisinde marka, imalatçı ve boya ve kimyasal tedarikçilerini aynı çatı altında toplayan ZDHC, 2020 yılı itibariyle tüm sektörü sıfır zararlı atık yönünde yönlendirerek tedarik zincirini yalınlaştırmakta ve üretimdeki en iyi uygulamaları sektör normu haline getirmektedir. Zararlı kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini minimize etmek için lider marka ve boya-kimyasal üreticileri güçlü iş birlikleri kurarak bu uygulamaları şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. ’’Girdi - Proses - Çıktı’’ kontrolleri ile iyileştirmeler yaparak tedarik zincirinin gelişmesine hizmet etmektedir.Çevre ve insan sağlığına etkileri en aza indirgemek için sürekli iyileştirme prensibiyle çalışmalarını sürdüren Gökçağ Tekstil, sektörün sürdürülebilirliğini global çapta paydaşları ile desteklemeye devam etmek için, Temmuz 2020 itibariyle ZDHC Roadmap to Zero (Zararlı Kimyasalların Sıfır Atığı - Ortak Yol Haritası) programına katılmıştır. Böylelikle; programın, sürdürülebilir üretim için, programın taahhüdünü yerine getirmek için, kullanılan tüm boyarmadde ve kimyasalların, bu standartta test edilip ve en iyi kategorideki kimyasalları belirleyerek üretimine dahil etmiş, şeffaflık ilkesiyle programa dahil olarak yayınlamıştır.